balu: (Default)
[personal profile] balu
Putin won his war in Ukraine. Хоча все може пояснюватись поважним віком автора. В любому випадку, індикатором ситуації буде вступ України до ЗВТ.

Date: 2015-09-09 04:52 pm (UTC)
vladmradio: (Default)
From: [personal profile] vladmradio
А що там не так з текстом.
Мені ще рік тому на Донбасі вояк сказав - ми програли війну, треба це офіційно визнати, як вже програли. От тепер і визнаємо.
Page generated Aug. 17th, 2017 11:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios