balu: (Gene Kranz. Запарка.)
[personal profile] balu
У мене в стрічці йдуть поряд фантазії про Білосніжку і ось це ось.

В обох постах вся сіль в каментах.

Page generated Sep. 22nd, 2017 10:31 am
Powered by Dreamwidth Studios