balu: (Default)
[personal profile] balu
Те, що копи застрелили мажора, було сприйнято суспільством дуже позитивно. І дуже негативно сприйнято арешт Олійника. У ідіотів владного прошарку видно зовсім вже зірвало клепки, раз вони забули події дворічної давнини і не бачать, як багато людей хоче пустити кров. Це дуже погано для всіх, враховуючи війну і велику кількість обстріляних людей.

Date: 2016-02-20 03:53 am (UTC)
vladmradio: (Default)
From: [personal profile] vladmradio
та ну який він блін мажор?
Page generated Aug. 17th, 2017 11:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios