balu: (Default)
[personal profile] balu
В Уніан переклали статтю з рейтерс. [personal profile] vitus_wagner  серйозно на неї відреагував. А українські патріоти і досі вважають то все дурнею.
Page generated Aug. 17th, 2017 07:55 am
Powered by Dreamwidth Studios