balu: (Default)
[personal profile] balu
Тут ЖЖ юзер kondybas написав пост про фашизм, як на мене краще ніж мій.
Оскільки я зустрічав вже over 9000 визначень фашизму, і кожне з них смішніше за попереднє, вважаю за необхідне провести невеличкий лікбез.

Отже, якщо коротко, фашизм - це:
-- державний устрій корпоративного типу,
-- де інтереси суспільства вважаються вищими за інтереси індивіда
-- та панує ідеологія протистояння внутрішньому та зовнішньому ворогу.

Тепер детальніше по окремих пунктах. Кожен з цих пунктів органічно грунтується на наступному рівні системи.

Корпоративний устрій держави - це коли суспільство/країна розглядається, як підприємство, а держава та її установи - як дирекція та адміністративний апарат. Характерна особливість саме корпоративного устрою в тому, що адміністрація свою владу отримує НЕ від народу, який взагалі розглядається, як основні засоби чи ресурс. Інша характерна особливість - це щира впевненість держави у її праві віддавать накази цілим галузям та окремим підприємствам, що, коли, як та в яких обсягах робить. Це може набирати форми "госплану" чи "управління воєнної економіки" Шахта/Герінга. Так чи інакше, господарча діяльність фіз- та юросіб скеровується державою: підприємствам спускаються плани виробництва, а працівники обмежуються в праві обирати місце роботи та рівень оплати.

Примат суспільних інтересів над особистими - це основа всякого популізму. Суспільними інтересами обгрунтовуються авторитарні втручання корпоративної держави у економічні, юридичні, політичні та особисті справи як окремих громадян так і їх спільнот. В "суспільних" інтересах бізнеси обкладаються даниною (т.зв. "соціальною відповідальністю") або й взагалі отримують заборону на діяльність. Громадяни "в інтересах суспільства" обмежуються в доступі до політичних свобод, що має вище проявлення в однопартійності та переслідуванні всякого інакомислення. В крайніх випадках громадян взагалі позбавляють невід'ємних прав, як то права на підприємництво, чи право віросповідання. В силу правила Парето, більшість доданої вартості створюється меншістю суспільства. І щоб нагнути цю меншість, і змусити її ділитись своїми статками на користь непродуктивної меншості, потрібне теоретичне та ідеологічне підгрунтя.

З чисто біологічних причин найлегше знайти відгук у хомосапієнсів, спираючись на стадність та ксенофобію. Люди охоче ведуться на "ми" та "вони". В силу стадного минулого наших предків, в значної кількості осіб в популяції інстинктивний потяг до збивання у зграї дуже сильний. В зграях же неодмінно виникає ієрархія з вождем нагорі. Аби виправдать свою приналежність саме до цієї зграї, члени зграї обирають певні ознаки, за якими і відбувається сегрегація. Та чи інша мова, колір шкіри, форма носа, прописка у паспорті чи відношення до засобів виробництва. Варто поділить суспільство на "наших" і "ненаших", і все стає напрочуд простим і зрозумілим. В усіх негараздах винні вороги - буржуїни чи унтерменші, а усі успіхи є особистою заслугою нашого великого вождя і учителя, з однією ногою на небі, а другою - на землі. Такий розклад зручний тим, що дуже легко пояснить що завгодно, ні в чому не розбираючись. Відповідь готова та універсальна.

Іншою принадою, що робить стадність привабливою для індивідів, є можливість перенести на себе колективні здобутки зграї. Кожна ница істота, що в своєму житті не знала нічого, окрім просиджувати штани з 9 до 18, бухать понад міру та мучити сім'ю, раптово стає носієм славної історії, повної високих звершень та епічних здобутків. МИ - каже така істота, розуміючи, звісно, в тому числі і себе - перемогли у тій війні! МИ першими полетіли у космос! МИ - те, МИ - се, МИ - кращі за усіх, НАМ усі заздрять і роблять НАМ усякі капості. Як тільки формується "МИ", в якому розчиняється індивідуальне Я, знаходження ворожих ВОНИ вже не становить проблеми. А маючи опозицію "МИ - ВОНИ", неважко виправдати будь-яку агресію та насилля щодо тих, хто не з нашого мурашника. "МИ" проголошується суперцінністю, що важить більше не тільки за "ВОНИ", але й за "Я", що й відображається у "соціальній" спрямованості держави. Інструментом же цієї "соціальності" стає корпоративність - з вертикаллю влади, заточеної під чимдалі, тим виразніший тоталітаризм.
Як бачите, усе просто - настільки просто, що легко зрозуміле навіть найнерозвиненішим. Віднять, поділить, недовольну контру в расход, слава царю, весь мір насілья, а затєм, кто бил нічєм, тот станєт всєм. Просто, весело, і ні про що не треба думать. Саме тому ця схема знаходить такий широкий відгук в масах люмпенів. Та й серед нелюмпенів багато охочих це все реалізувать, сподіваючись зайняти котрийсь з щаблів вертикалі влади. Головна ж неприємність фашизму в тому, що він проростає дрібними ростками, то тут, то там, зовсім безпечними пагонами. Тут зобов'яжемо біз робить те, тут заборонимо се, тут доручимо оцим контролювати осьосьо, а отут ми проголошуємо державну програму загального щастя, для якої запроваджуємо два міністерства і стопіцот комісій, які будуть ногєбать піпла з баблом, ділить віджате між лохторатом, і люто карать всіх, кому це не до вподоби.

Не встигнеш озирнутись, і фюрер вже цілує хлопчиків у пузіко, а шеренги пропитих активістів з бейсбольними битами марширують на головних площах неприємно розміреним кроком.

Єдиний спосіб цьому запобігти - керуватись гаслом французських студентів 70-х років минулого сторіччя: "Забороняється забороняти!"
Державу слід позбавляти усіх регуляторних повноважень, скорочуючи штати бюджетних дармоїдів. Зрештою, як відомо, будь-який апарат розподілу коштів більшу частину підзвітних коштів витрачає саме на себе. Не повинна держава вирішувати, що громадянам читать і слухать, що і як вироблять, і в якій позиції займатися сексом. Зрештою, в неї всього чотири безперечних функції - нехай ними і займається. Щоб баобаби не заполонили всю планету, треба регулярно та добросовісно корчувати їх пагони. Щоб держава не перетворилась на фашистську - треба корчувати її, держави, всеохоплюючі мацаки.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 18th, 2017 11:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios