balu: (Default)
[personal profile] balu
Тут народ сміється з санкцій РФ стосовно продуктів харчування. Насправді, там нічого смішного нема. По-перше, заборонять не все, а вибірково. По-друге, для РФ це привід зайнятись сільгосппротекціонізмом, що у них давно проситься на фоні, що з СГ у них зовсім не погано, навіть краще, ніж було в СРСР.. По-третє, виграють Біларусь та Китай. В-четверте хто зна як це вилізе по лінії ВТО.
Page generated Oct. 18th, 2017 11:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios