balu: (Default)
[personal profile] balu
Повна підконтрольність Москві задовольнить більшість українських чиновників від низів до верху - під контролем Росії вони й далі можуть безкарно паразитувати на суспільстві. Тому і ігноруються вже прямі погрози Заходу припинити підтримку України якщо не буде антикорупційної кампанії.

Відсіля
Page generated Oct. 18th, 2017 11:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios